ВОДНО РЯЗАНЕ НА СТЪПАЛА С НАРЕЗИ ПРОТИВ ПРИПЛЪЗГАНЕ