Водно рязане на черни и цветни метали, гранит, фаянс, стъкло и др.
гр. София 1528,
гара Искър, ул."5010"N1
тел.: 0887 856876
e-mail: office@jetpoint.net e-mail: jetpoint@abv.bg
facebook.com/jetpoint.net

 

 

   Фирма JET POINT Ltd разполага с две машини за водно рязане: Първата е с маса 4000х2000мм - с работен ход от 3800х1800мм; Втората е с маса 3350х2250мм - с работен ход от 3000х2000мм.  
   С машините за водно рязане може да бъде изрязан почти всеки вид материал като: черни и цветни метали, гранит, мрамор, гранитогрес, фаянс, стъкло, гума, карбон и други, с помощта на водна струя при висока скорост и налягане, в смес от абразивни вещества (частици). Системата е свързана с координатна маса и софтуер, което позволява проектирането и рязането на всякакви детайли. Използва се за обработка на голям набор от материали, включително чувствителни към топлина, деликатни или много твърди материали.
   Иновация във втората машина е, че е пет осна, което позволява рязане под ъгъл и малък конус на среза в долния край на детайлите (елиминиране на клиновидния срез).
   Скоростта на машината зависи от материала и съответно от неговата дебелина. При сложни детайли, като например фигури, времето за рязане е по-голямо от колкото изрязването на кръг или правоъгълник със същата линеатура. Преди изрязването на всеки един елемент, се наглася пътя на изрязване.         

Предимства:

- Безпроблемно рязане на дебели материали
- Пробиване на отвори с малки диаметри в материали с голяма дебелина
- Рязане на силиконови и гумени листове
- Работа с практически всички материали (с изключение на хартия, иглолистна дървесина, закалено стъкло)
- Студено рязане (липса на промяна в структурата на обработвания материал)
- Високо качество на рязането и прецизност
- Икономично производство на отделни детайли
- Идеално за сложни контури
- Оптимално използване на материала
- Липса на термична намеса
- Екологичност - липса на вредни газове
- Смята се за "зелена" технология
- Не се произвеждат опасни отпадъци
- Намалява разходите за отпадъци